zxdy 发表于 2022-12-29 08:01:09

[毁灭之路][1080P版HD-MP4/2.35G][中字][欧美超给力动作犯罪]

[毁灭之路][中字][欧美超给力动作犯罪]
https://img350.imagehaha.com/th/53767/8wj8rnqk1in5.jpg
◎译 名 黑街制裁
◎产 地 英国
◎类 别 动作/犯罪
◎语 言 英语/乌尔都语/西班牙语
◎片 长 93分钟
◎导 演 Vitae Nas
◎主 演 Cameron Caan
   Dylan Duffus
   Sunjay Sharma
   Ray Sinclair
   Dr. Zeus
   Scorcher
   Roach. Killa
   Ricci Guarnaccio
   Winston Showan
   Tom Zanetti
   H. Dhami
   Joel Eccleston
   Shin Dcs
   Bambi Bains
   Shortie

◎简 介

 一个哥哥生活在犯罪的生活之中,展现给他弟弟的生活方式也是一团糟。多年后他的弟弟步了他的后尘开始走吸毒,犯罪的道路。因为一次交易发生错误,他的弟弟被谋杀了。他的哥哥又重新走回了犯罪的道路,对他弟弟的死展开了疯狂的复仇…


https://img350.imagehaha.com/th/53767/1p66pqy5qafn.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53767/14c1hn24rm8b.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53767/curxo57vbvb2.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53767/59ourkpc5deh.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53767/5x41esqb1uii.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53767/hygxv50l4ttw.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53767/dnushg2nw9r5.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53767/lsziho3c2vfe.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53767/wbxwlelp1ba9.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53767/3ng9n0xwiq22.jpg

下载地址

http://www.xunniupan.co/file-3187689.html

页: [1]
查看完整版本: [毁灭之路][1080P版HD-MP4/2.35G][中字][欧美超给力动作犯罪]