zxdy 发表于 2022-12-28 10:06:53

[幸福城市][1080P版HD-MP4/2.06G][国语中字][台湾科幻犯罪]


https://img69.imagehaha.com/th/53755/leclx3bmjcuk.jpg
◎译 名 Cities of Last Things
◎片 名 幸福城市
◎产 地 台湾 / 中国大陆 / 美国 / 法国
◎类 别 剧情 / 科幻 / 犯罪
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 2018-09-08(多伦多电影节) / 2018-10-26(台湾)
◎片 长 107分钟
◎导 演 何蔚庭 Wi Ding Ho
◎编 剧 何蔚庭 Wi Ding Ho
◎主 演 李鸿其 Hong-Chi Lee
   黄璐 Lu Huang
   丁宁 Ning Ding
   张国柱 Kuo-Chu Chang
   谢章颖 Chang-Ying Hsieh
   石锦航 Chin-Hang Shih
   路易丝·格林贝格 Louise Grinberg
   尹馨 Ivy Yin
   高捷 Jack Kao◎简 介

 影片故事讲述主人公在同一个城市的三个时代、三个季节、三个夜晚中所经历的事件。

https://img69.imagehaha.com/th/53755/9q3wyl51onxz.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53755/1hdy5jdtt0j2.jpg

https://img69.imagehaha.com/th/53755/gqlkt1fduwan.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53755/1pt6dlo5p81i.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53755/ep3bl97e8ffh.jpg

下载地址

http://www.xunniupan.co/file-3185097.html

页: [1]
查看完整版本: [幸福城市][1080P版HD-MP4/2.06G][国语中字][台湾科幻犯罪]