dysfz 发表于 2022-12-27 22:29:04

[猎魔人:血源][全4集][1080P版HD-MP4/3.56G][中英双字][2022]

https://img350.imagehaha.com/th/53747/7ke5s8lb766c.jpg
导演: 莎拉·奥格曼 / 维姬·朱森
编剧: 德克兰·德·巴拉 / 安杰伊·萨普科夫斯基 / Kiersten Van Horne
主演: 杨紫琼 / 索菲亚·布朗 / 劳伦斯·欧弗林 / 伦尼·亨利 / 米伦·麦克 / 迪兰·莫兰 / 雅各布·柯林斯-莱维 / 弗朗西斯卡·米尔斯 / 纳撒尼尔·库蒂斯 / 赫柏·贝尔德索尔 / 金·阿迪斯 / 明妮·德里弗 / 丹尼尔·法瑟斯 / 亚当·扬 / 伊娃·索尔维 / 理查德·萨墨斯-卡尔维特 / 卡里什马·纳维卡 / Natasha Patel / 盖伊·瑞斯 / Lizzie Annis / Amy Murray / Huw Novelli / Zach Wyatt
类型: 剧情 / 动作 / 悬疑 / 奇幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国 / 波兰
语言: 英语
首播: 2022-12-25(美国)
集数: 4
单集片长: 50分钟
又名: 猎魔士:血源 / 猎魔士:血缘 / 巫师:血源
剧情简介 · · · · · ·
  聚焦《猎魔人》事件前1200年的精灵世界和文明,探索第一个猎魔人的起源,和什么事件导致了著名的大灾难“世界交汇”:人类、怪物、精灵的世界会合而为一,大量知识永久消失,历史被改写。

https://img350.imagehaha.com/th/53747/apuks7d7lxfa.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53747/rbkl55ajg3l0.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53747/w01g5cqrhwnf.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53747/d4vxgnj7789b.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53747/cbfk9at3bxlx.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53747/crke8sm01y9x.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/53747/mcg4av0niqev.jpg

下载地址: **** Hidden Message *****
页: [1]
查看完整版本: [猎魔人:血源][全4集][1080P版HD-MP4/3.56G][中英双字][2022]