zxdy 发表于 2022-12-22 18:02:43

[下女][1080P版BD-MP4/2.25G][中字][全度妍尹汝贞韩国给力惊悚

[下女][中字][全度妍尹汝贞韩国给力惊悚]

https://img69.imagehaha.com/th/53669/3ro9paq4k47e.jpg
◎片   名 下女

◎译   名 下女 / 侍女 / 佣女 / The Housemaid

◎国   家 韩国

◎类   别 惊悚

◎语   言 韩语

◎片   长 1.47.28

◎导   演 林常树

◎编 剧 林常树

◎主   演 全度妍 / 李政宰 / 尹汝贞 / 徐雨

◎简  介

在快餐店打工的李恩伊(全度妍 饰)凭着幼儿教育毕业证书得到在某豪门担任女佣的工作。男主人高勋(李政宰 饰)英俊潇洒、事业成功、多才多艺;妻子海拉(徐雨 饰)高贵迷人,衣食无忧,此时正怀有一对双胞胎;长女娜美娇小美丽,惹人怜爱。这个家庭几近完美,令人羡慕。

恩伊谦恭温顺,悉心照料主人一家的生活起居,很快便融入这个豪门家庭中,而她也渐渐憧憬身为贵妇人的生活。与此同时,高勋也对这个纯洁的女子心生好感。随着时光的流逝,高勋和恩熙对彼此的情感愈加炽烈,他们最终越过那条界限,肉体的欢愉胜却理性,却将他们引向危险的方向…

https://img69.imagehaha.com/th/53669/1nnrf2qm3d8e.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53669/ot1slqc7ps4i.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53669/8ws0wpr9sqya.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53669/sr040yfnl14c.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53669/u9bfph1bx3mt.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53669/09zyxsiyvsht.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53669/l4rpfelmzbub.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53669/xbf3rniu8wek.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53669/2kr5j3g2deuo.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53669/4co8v99l4ags.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53669/iqimti8in2cd.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53669/paiq8l38oob3.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53670/x29owid9tfl6.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.co/file-3164613.html

页: [1]
查看完整版本: [下女][1080P版BD-MP4/2.25G][中字][全度妍尹汝贞韩国给力惊悚