zxdy 发表于 2022-12-20 11:46:33

[白堡迷城][1080P版BD-MP4/2.7G][中字][欧美给力惊悚大片]

[白堡迷城][中字][欧美给力惊悚大片]
https://img165.imagehaha.com/th/53632/rb0ufxqlx18e.jpg
导演: 丹尼尔·卡尔帕索罗
编剧: Roger Danès / Alfred Pérez Fargas
主演: 奥拉·加里多 / 伊西娅尔·伊图诺 / 贝伦·鲁埃达
类型: 剧情
制片国家/地区: 西班牙
语言: 西班牙语
片长: 110分钟
又名: 双子谋杀案:白城之寂 / Twin Murders: The Silence of the White City

白堡迷城剧情介绍
A cop returns to the job. A serial killer too returns to the job

https://img165.imagehaha.com/th/53632/puo9r7ipawwv.jpg
[https://img165.imagehaha.com/th/53632/sw1w5pf66y29.jpg
https://img165.imagehaha.com/th/53632/szsiur4wgzit.jpg
https://img165.imagehaha.com/th/53632/otk200qjkyg9.jpg
https://img165.imagehaha.com/th/53632/f9jbas0l4n73.jpg
https://img165.imagehaha.com/th/53632/k3dn2095mqhf.jpg
https://img165.imagehaha.com/th/53632/fqwpuau8pqxo.jpg

下载地址

http://www.xunniupan.co/file-3156599.html

页: [1]
查看完整版本: [白堡迷城][1080P版BD-MP4/2.7G][中字][欧美给力惊悚大片]