dysfz 发表于 2022-12-11 13:11:36

[死亡警告][1080P版HD-MP4/1.51G][韩语中字][韩国悬疑]

https://img69.imagehaha.com/th/53322/dubij5qqgc3s.jpg
导演: 李铁民
主演: 黄胜妍 / 在熙 / 金浩贞 / 车顺裴 / 高圭弼 / 朴善俊 / 李宗宇 / 李哲民 / 李文植
类型: 悬疑
制片国家/地区: 韩国
语言: 韩语
上映日期: 2018-06-28(韩国)
片长: 89分钟
又名: 勿忘你终有一死(台) / 记住你终有一死 / Memento Mori
剧情简介 · · · · · ·
  突然他们醒过来了,不知道是谁的所作所为,6人当场就醒过来了。没有任何关系的6人展开了"生存游戏"。 漂亮的公司女职员、穿着银刀鱼颜色西服的小骗子、端庄的小学老师,干净的中年妇女,有着被认为是犯罪组织成员的形象的前任刑警,在天真烂漫的表情中隐藏着极其冷酷的男人,在那里有6人冒着生命危险展开推理。恐怖电影《memento mori》的影像。

https://img69.imagehaha.com/th/53322/pweac61sgdp4.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53322/rwfg5awjm3cv.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53322/qgegkm91qmqw.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53322/2n3jptzwjvke.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53322/jcvc8kjjju9h.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53322/ibvc335t5jve.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/53322/qr2zoo9v9sn1.jpg

下载地址: **** Hidden Message *****


页: [1]
查看完整版本: [死亡警告][1080P版HD-MP4/1.51G][韩语中字][韩国悬疑]