zxdy 发表于 2022-12-4 09:51:39

[查泰莱夫人的情人][1080P版BD-MP4/3.26G][中英双字][2022欧美最...


https://img165.imagehaha.com/th/53024/rcnljicfj6ee.jpg
导演: 劳瑞·德·克莱蒙特-托奈尔
编剧: 大卫·麦基 / D. H. 劳伦斯
主演: 艾玛·科林 / 杰克·奥康奈尔 / 马修·达克特 / 乔莉·理查德森 / 费伊·马赛 / 更多...
类型: 剧情 / 爱情
制片国家/地区: 英国 / 美国
语言: 英语
上映日期: 2022-09-03(特柳赖德电影节) / 2022-11-23(美国) / 2022-12-02(美国网络)
片长: 126分钟

https://img165.imagehaha.com/th/53024/djw5xz47smi2.jpg
https://img165.imagehaha.com/th/53024/o6yo2nkjdalx.jpg
https://img165.imagehaha.com/th/53024/oid3xwz9c6ca.jpg
https://img165.imagehaha.com/th/53024/pd54qb1l1fjh.jpg

https://img165.imagehaha.com/th/53024/xm07lertrd82.jpg
https://img165.imagehaha.com/th/53024/sp4j5vls93qs.jpg下载地址

http://www.xunniupan.co/file-3089619.html


页: [1]
查看完整版本: [查泰莱夫人的情人][1080P版BD-MP4/3.26G][中英双字][2022欧美最...