zxdy 发表于 2022-11-29 08:54:06

[别管我][1080P版HD-MP4/1.71G][国语中字][2021中国台湾剧情]


https://img69.imagehaha.com/th/52872/58xy6306knlc.jpg
导演: 范扬仲
编剧: 范扬仲
主演: 范少勋 / 莫允雯 / 温贞菱 / 纳豆 / 陈以文 / 更多...
类型: 剧情
制片国家/地区: 中国台湾
语言: 汉语普通话
上映日期: 2021-12-24(中国台湾) / 2021-11-14(台北金马电影节)
片长: 98分钟
又名: Leave Me Alone

剧情简介 · · · · · ·
  他的工作离不开金钱、欲望与凶险,她则是富商的秘密情人,富商病危住院中,她却完全见不到爱人。当皮条客阿龙遇上艺廊经理乃文,孤独的两人搭上彼此,每一次激情都是对现实的逃避:阿龙有青梅竹马的金莎要照顾,乃文也得决定肚子里的孩子何去何从。这是夜都会的红男绿女愁语,拥有自我是奢谈,真情自然短缺。 莫允雯 、 范少勋 演出突破尺度, 温贞菱的奔放不羁更是抢戏亮点。

https://img69.imagehaha.com/th/52872/9u628blgpk84.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/52872/l8rg2934jgwx.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/52872/e6xwfn19rqu6.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/52872/72t5cs3cmila.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/52872/3ierydu5r1g4.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/52872/3bw4g0tsig0i.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/52872/vqthk1mn21te.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/52872/q04d7w65yamm.jpg下载地址

http://www.xunniupan.co/file-3065742.html

页: [1]
查看完整版本: [别管我][1080P版HD-MP4/1.71G][国语中字][2021中国台湾剧情]