zxdy 发表于 2022-11-25 09:39:59

[正午之星][1080P版HD-MP4/2.39G][中字][2022欧美惊悚]


https://img350.imagehaha.com/th/52817/d1vwfbv3fr5y.jpg
导演: 克莱尔·德尼
编剧: 克莱尔·德尼 / 丹尼斯·约翰逊 / 安德鲁·利特瓦克 / 蕾雅·梅西斯
主演: 玛格丽特·库里 / 乔·阿尔文 / 丹尼·拉米雷斯 / 本·萨弗迪 / 约翰·C·赖利 / 更多...
类型: 剧情 / 爱情 / 惊悚
制片国家/地区: 法国
语言: 英语 / 法语 / 西班牙语
上映日期: 2022-05-25(戛纳电影节) / 2022-10-14(美国) / 2022-10-28(美国网络)
片长: 135分钟
又名: Stars at Noon

正午之星的剧情简介 · · · · · ·
  本片改编自丹尼斯·约翰逊所著同名小说,故事发生在1984年尼加拉瓜革命期间,讲述一位神秘的英国商人和刚强的美国记者之间的激情罗曼史。他们卷入了一个充满谎言和阴谋的危险迷宫,只能依赖彼此的信任,努力逃离这个国家。本片计划将于今年晚些时候开机。

https://img350.imagehaha.com/th/52817/as4acjy31nbo.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/52817/c2s1x1ls9f5e.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/52817/ekd6j2n916yr.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/52817/p6ia2extwtoz.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/52817/tnqg4qkevqbl.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/52817/hyquljngyk61.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/52817/ldi4l4nue74l.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/52817/sw3sbe75y0vo.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/52817/2sbr5v533j00.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/52817/10cknnrrpony.jpg
https://img350.imagehaha.com/th/52817/7d2brc1f8o1w.jpg

下载地址

http://www.xunniupan.co/file-3044271.html

页: [1]
查看完整版本: [正午之星][1080P版HD-MP4/2.39G][中字][2022欧美惊悚]