zxdy 发表于 2022-11-14 06:51:52

[末路狂奔][1080P版BD-MP4/2.67G][中字][欧美动作惊悚犯罪大片]

[末路狂奔][中字][欧美动作惊悚犯罪大片]
https://img401.imagehaha.com/th/52604/0daucx1z1h6q.jpg
导演: 路易斯·普瑞托
编剧: Matthew Read
主演: 理查德·柯伊尔 / 阿格妮丝·迪恩 / 布隆森·韦伯 / 保罗·凯耶 / M·费尔达
类型: 动作 / 惊悚 / 犯罪
制片国家/地区: 英国
语言: 英语
上映日期: 2012-06-21(英国)
片长: 88分钟
又名: 毒品贩卖者

末路狂奔的剧情简介 · · · · · ·
  一名黑道混混在毒品交易中失利,因走投无路而逃亡,他的女友在关键时刻背叛他。他从监狱里被释放后,想要重新做人,但困难重重。导演透过三个人物的命运,描绘出哥本哈根黑道贩毒界内阴暗和激动人心的一面。三个人物的命运悲怆感人,他们的生活方式掩盖了其内心深处的创伤。

https://img401.imagehaha.com/th/52604/65co2gfxn2r3.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/52604/r8cvjs8e8nmb.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/52604/st87e3b3mdrc.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/52604/wpu00qi62rnq.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/52604/5fckz6ut3wyh.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/52604/jbdkw98vd5cu.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/52604/ku6ywjull2n3.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/52604/1jy8v7by6c4u.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/52604/hc2iwiw7ckpt.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/52604/ow4laci3kyq7.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/52604/k7lir3gwhc3l.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.co/file-2984019.html

页: [1]
查看完整版本: [末路狂奔][1080P版BD-MP4/2.67G][中字][欧美动作惊悚犯罪大片]