zxdy 发表于 2022-11-13 08:15:18

[西线无战事][1080P版BD-MP4/2.75G][中字][2022欧美最新动作战争...

[西线无战事][中字]
https://img33.imagehaha.com/th/52590/cxqsrnoi1abg.jpg
导演: 爱德华·贝尔格
编剧: 伊恩·斯托克尔 / 爱德华·贝尔格 / 莱斯莉·帕特森 / 埃里希·玛利亚·雷马克
主演: 费利克斯·卡米勒 / 阿尔布雷希特·舒赫 / 亚伦·希尔默 / 丹尼尔·布鲁赫 / 塞巴斯蒂安·胡克 / 更多...
类型: 剧情 / 动作 / 战争
制片国家/地区: 德国 / 美国
语言: 英语 / 德语
上映日期: 2022-09-12(多伦多电影节) / 2022-09-29(德国) / 2022-10-28(德国网络)
片长: 148分钟
又名: 新西线无战事 / All Quiet on the Western Front

西线无战事的剧情简介 · · · · · ·
  该片改编自埃里希·玛利亚·雷马克撰写的同名经典小说,讲述在第一次世界大战期间,保罗·鲍曼和同学莱尔、米勒参加了德国国民志愿兵,被派往前线与法军作战。在战场上,他们目睹到了残酷的饥饿、血腥和死亡,战争的荒谬无情让保罗从迷恋战争到心灰意冷。

https://img33.imagehaha.com/th/52590/wraf6ccvqbgf.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/52590/0mey7rds7qtt.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/52590/6mkft2wt3c1e.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/52590/q4j9qjhd8rs0.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/52590/szr7ay3pbwf7.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/52590/wywjf8afj0lu.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/52590/y63nk73fvhjn.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/52590/ux15b4ibmc19.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/52590/dpfpfuffe63e.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/52590/ju6ezm1r89nk.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/52590/1p11ppfp47kl.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/52590/c7dtqywganh7.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.co/file-2978623.html

页: [1]
查看完整版本: [西线无战事][1080P版BD-MP4/2.75G][中字][2022欧美最新动作战争...