zxdy 发表于 2022-10-3 07:15:19

[黑眼镜][1080P版BD-MP4/1.8G][中字][2022欧美悬疑惊悚]

[黑眼镜][中字]
https://img33.imagehaha.com/th/51703/i5yh749o636o.jpg
导演: 达里奥·阿基多
编剧: 达里奥·阿基多 / 弗兰科·费里尼
主演: 艾莎·阿基多 / 伊莱尼·帕斯托雷利 / Andrea Gherpelli / Mario Pirrello / Maria Rosaria Russo / Gennaro Iaccarino / Xinyu Zhang / 葆拉·桑博 / Ivan Alovisio / Giuseppe Cometa
类型: 悬疑 / 惊悚
制片国家/地区: 意大利 / 法国
语言: 意大利语
上映日期: 2022-02-11(柏林电影节)
片长: 90分钟
又名: 墨镜 / Black Glasses / 黑玻璃
剧情简介 · · · · · ·
  讲述一个中国女孩带着小孩从罗马逃到拉齐奥乡村的冒险。演员阵容包括他的女儿艾莎·阿基多等。

https://img33.imagehaha.com/th/51703/hc40x0153esv.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/51703/qi9u9zcrnkv8.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/51703/6fok3gdqv6i2.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/51703/ghezeizg7der.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/51703/nkzqv6r3t5xs.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/51703/vr7iz77gpnt4.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/51703/de52a0aspz9f.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/51703/66zbx8warbfi.jpg
https://img33.imagehaha.com/th/51703/zlgtr7ka0ttc.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.com/file-2829055.html

页: [1]
查看完整版本: [黑眼镜][1080P版BD-MP4/1.8G][中字][2022欧美悬疑惊悚]