zxdy 发表于 2022-9-29 14:28:42

[狩猎/猎首密令][1080P版HD-MP4/2G][韩语中字][2022韩国最新动作...


https://img401.imagehaha.com/th/51642/8afuzamva9vv.jpg
导演: 李政宰
编剧: 李政宰 / 赵承熙
主演: 李政宰 / 郑雨盛 / 全慧珍 / 许成泰 / 高允贞 / 更多...
类型: 剧情 / 动作
制片国家/地区: 韩国
语言: 韩语
上映日期: 2022-05-20(戛纳电影节) / 2022-08-10(韩国)
片长: 125分钟
又名: 猎首密令(台) / 南山 / Hunt

狩猎的剧情简介 · · · · · ·
  讲述国家安全企划部的两名重要官员朴平浩和金正道追捕潜伏韩国的朝鲜间谍头子揭秘惊人真相的故事。 这是李政宰转型导演的处女作。

https://img401.imagehaha.com/th/51642/1o3fusm0391c.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51642/bjxqx4s4ofzo.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51642/iekp4gocatqg.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51642/li6ynn0iopcv.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51642/8acsrunhtxzm.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51642/0wquu61s1zvq.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51642/2xp9fh1r87lr.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51642/efrqg5b325ql.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51642/8ri3m3y03yk5.jpg

下载地址

http://www.xunniupan.com/file-2817596.html

页: [1]
查看完整版本: [狩猎/猎首密令][1080P版HD-MP4/2G][韩语中字][2022韩国最新动作...