zxdy 发表于 2022-9-29 07:35:11

[暗影特工][1080P版HD-MP4/1.8G][中字][2022美国犯罪动作大片]


https://img202.imagehaha.com/th/51611/30jqq54ws5yy.jpg
导演: 克里斯蒂安·塞斯玛
编剧: 查德·洛 / Josh Ridgway
主演: 斯科特·阿金斯 / 瑞恩·柯万腾 / 杜夫·龙格尔 / 米基·洛克
类型: 动作 / 犯罪
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 2022-09-23(美国)
片长: 98分钟
又名: Section 8
剧情简介 · · · · · ·
  一名退役士兵在为遇害的家人复仇后被捕入狱,而在他出狱后得到了秘密政府部门的招募。

https://img202.imagehaha.com/th/51611/7lqeel3y73p0.jpg
https://img202.imagehaha.com/th/51611/xo0nqx8kb046.jpg
https://img202.imagehaha.com/th/51611/ucgd2loeuws8.jpg
https://img202.imagehaha.com/th/51611/ltp2c7lp83sy.jpg
https://img202.imagehaha.com/th/51611/3xh0a9p6yrtv.jpg

https://img202.imagehaha.com/th/51611/46bcg79ucxk3.jpg
https://img202.imagehaha.com/th/51611/9ys1hy6r5j20.jpg

https://img202.imagehaha.com/th/51611/796m4dwelxwz.jpg
https://img202.imagehaha.com/th/51611/iple2qsqh811.jpg
下载地址

http://www.xunniupan.com/file-2816552.html

页: [1]
查看完整版本: [暗影特工][1080P版HD-MP4/1.8G][中字][2022美国犯罪动作大片]