zxdy 发表于 2022-9-22 08:22:08

[宿命,吾爱:第一部][1080P版HD-MP4/3.25G][中字][欧美剧情]https://img401.imagehaha.com/th/51403/a225iuaij7gp.jpg
导演: 阿布戴·柯西胥
编剧: 弗朗索瓦·贝高多 / 阿布戴·柯西胥 / 加利亚·拉克鲁瓦
主演: 沙伊恩·布迈丁 / 奥菲莉·芭 / 萨利姆·克希乌什 / 卢·卢蒂奥 / Alexia Chardard / 更多...
类型: 剧情 / 爱情
制片国家/地区: 法国 / 意大利
语言: 法语
片长: 173分钟
又名: 宿命 / 宿命,吾爱:首部曲 / Les Dés sont jetés

宿命,吾爱:第一部的剧情简介 · · · · · ·
  一个住在巴黎的年轻人阿明,沉迷于电影的他放弃了学医之后,回到法国南部的家乡度假。他出生于一个阿拉伯裔家庭,家里经营着一个突尼斯风味餐厅。他和表哥托尼整天在自家餐厅、附近的酒吧、小镇边缘的海滩游荡,享受着美好的夏日。他们结识了来自尼斯的两个女孩儿Charlotte和ysgou.cc Celine。本地和外地的女孩们纷纷对表兄弟俩抛去橄榄枝,托尼流连花丛,可是阿明心里一直深深爱着即将结婚的多年好友欧菲莉。欧菲莉的未婚夫远在巴黎的机场工作,两人的关系不咸不淡。但是一回家,阿明就撞破了欧菲莉和表哥托尼偷情。

https://img401.imagehaha.com/th/51403/122m6amxw5a4.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51403/bx4rurhweykp.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51403/oi9npunr33gt.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51403/g5g9sggxq8xz.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51403/4kmdl61vy779.jpg

https://img401.imagehaha.com/th/51403/1396onc9y34c.jpg


https://img401.imagehaha.com/th/51403/69a1cqqtwszl.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51403/0uppgvmk6sfh.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.com/file-2795953.html


页: [1]
查看完整版本: [宿命,吾爱:第一部][1080P版HD-MP4/3.25G][中字][欧美剧情]