zxdy 发表于 2022-9-21 07:29:08

[迷情杀机:卷土重来][1080P版HD-MP4/3.4G][中字][2022印度惊悚]


https://img401.imagehaha.com/th/51372/wadsifzevtvv.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51372/uanzfhh4dvpg.jpg
塔拉·苏塔莉娅
导演: 莫希特·苏里
编剧: Aseem Arrora / 莫希特·苏里 Mohit Suri
主演: 迪莎·帕塔尼 / 桑杰·达特 / 瓦伦·达万 / 约翰·亚伯拉罕 / 塔拉·苏塔莉娅 / 更多...
类型: 剧情 / 爱情 / 惊悚
制片国家/地区: 印度
语言: 印地语
上映日期: 2022-07-29(印度)

◎简介

  在 Rakesh Mahadkar 在孟买统治恐怖 8 年后,另一个连环杀手诞生了。更残酷,更危险,但使用相同的掩护,笑脸面具。Ek Villain Returns 是两个男人单方面相爱的故事。他们选择完成爱情故事的道路决定了谁是英雄,谁是恶棍。

https://img401.imagehaha.com/th/51372/71r6a077qhm3.jpg
[https://img401.imagehaha.com/th/51372/v7cpmp55xoz5.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51372/69fy8ld1kpa6.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51372/e82qwg0m62y7.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51372/lnzf7dptly9u.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51372/egyyfirm9rdf.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51372/qrwh7nu9lvv4.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51372/apm679s3nrbo.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51372/anax4kqh7tih.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51372/0d87jckaboqd.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51372/t0hk0c8s2qjj.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.com/file-2792314.html

页: [1]
查看完整版本: [迷情杀机:卷土重来][1080P版HD-MP4/3.4G][中字][2022印度惊悚]