zxdy 发表于 2022-9-19 10:09:23

[限制][1080P版HD-MP4/1.49G][韩语中字][2022韩国最新惊悚犯罪]

https://img401.imagehaha.com/th/51340/qngpxsuz81b7.jpg
导演: 李承俊
主演: 李贞贤 / 文晶熙 / 京熙妍 / 朴明勋 / 崔德门 / 更多...
类型: 惊悚 / 犯罪
制片国家/地区: 韩国
语言: 韩语
上映日期: 2022-08-31(韩国)
片长: 87分钟
又名: 界限 / Limit

剧情简介:讲述在一起诱拐案件,李贞贤饰演的警察“小恩”代替被诱拐的孩子的父母,伪装成诱拐事件的成员投入到诱拐案件中,与诱拐犯展开了周密的心理战的故事,文晶熙饰演与绑架事件相关的人物“惠珍”,京熙妍饰演孩子被绑架的母亲“妍珠”。

https://img401.imagehaha.com/th/51340/6e3ieups0hdo.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51340/ncjvpndh92kz.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51340/ynygghai5fvb.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51340/tbk3168xtt0w.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51340/ig462nqbwkv5.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51340/ajsipxwq7038.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51340/8tdz15fqhskg.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51340/8o3b7vgblcjo.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51340/rdvki7ddnhcz.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.com/file-2786043.html
页: [1]
查看完整版本: [限制][1080P版HD-MP4/1.49G][韩语中字][2022韩国最新惊悚犯罪]