zxdy 发表于 2022-9-5 07:13:53

[我要成名][1080P版HD-MKV/1.85G][国粤双语][霍思燕中国喜剧]


https://img69.imagetwist.com/th/51001/hfp67mf84u6r.jpg
导演: 刘国昌
编剧: 阮世生 / 方晴 / 罗耀辉
主演: 刘青云 / 霍思燕 / 余安安 / 郑伊健 / 梁家辉 / 更多...
类型: 剧情 / 喜剧
制片国家/地区: 中国大陆 / 中国香港
语言: 粤语 / 汉语普通话 / 英语
上映日期: 2006-09-01(中国香港)
片长: 94分钟
又名: My Name Is Fame

https://img69.imagetwist.com/th/51001/qz25x7xqsgnt.jpg
https://img69.imagetwist.com/th/51001/dtt7ckqdsl40.jpg
https://img69.imagetwist.com/th/51001/xhm1hojqug4l.jpg
https://img69.imagetwist.com/th/51001/3nnk2913smu7.jpg

https://img69.imagetwist.com/th/51001/a3ynb6hmey0w.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.com/file-2734547.html

页: [1]
查看完整版本: [我要成名][1080P版HD-MKV/1.85G][国粤双语][霍思燕中国喜剧]