zxdy 发表于 2022-7-31 10:20:14

[非常杀手][1080P版HD-MP4/1.89G][韩语中字][2022韩国犯罪动作大片


https://img400.imagehaha.com/th/50209/fikm3newyaat.jpg
导演: 崔在勋
主演: 张赫 / 布鲁斯·坎 / 李西英
类型: 动作 / 犯罪
制片国家/地区: 韩国
语言: 韩语
上映日期: 2022-04-23(乌迪内远东电影节) / 2022-07-13(韩国)
片长: 95分钟
又名: The Killer:死了也无所谓的孩子 / 死不足惜的孩子 / A Child Who Can Die
剧情简介 · · · · · ·
  该片改编自小说,是一部动作片,讲述了隐退的杀手照顾女中学生后发生的事情。

https://img400.imagehaha.com/th/50234/qmj142et49j8.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50234/9ef2b2v6m3sq.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50234/5tkgwyh1axnn.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50234/o2tupsnc6w4h.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50234/klf5ao02jqov.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50234/oa8cz5lkcapo.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50234/w6zr75zkzx1e.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50234/adprtemlw0ak.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50234/8b93ur256g64.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50234/jj56yxy6fwj9.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50234/nkzs9amhcn3r.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.com/file-2629582.html

页: [1]
查看完整版本: [非常杀手][1080P版HD-MP4/1.89G][韩语中字][2022韩国犯罪动作大片