meimei 发表于 2022-3-5 13:47:31

★★★★★ 抗日解放战争剧 [38部] ★★★★★

「B- 兵临城下 - 全34集 1086p」https://www.aliyundrive.com/s/5ko7VjsfRgk
「B- 北平无战事.8.9.All.Qu....WEB-DL.4K.2160p.H265」https://www.aliyundrive.com/s/Uwr8bY5F49R
「C - 长征」https://www.aliyundrive.com/s/qkNA8SBApP2
「D- 大决战.2021.4K   65G」https://www.aliyundrive.com/s/tYtagLr79EE
「D 独狼祖峰 颜丹晨」https://www.aliyundrive.com/s/N7Koix3EuGc
「D -战后之战 30集全 1080p」https://www.aliyundrive.com/s/esv5NFRP3k9
「D-大浪淘沙.8.5.Big.Waves....WEB-DL.HEVC.AAC.10bit-HQC」https://www.aliyundrive.com/s/1BZw5L8DNQP
「G -跨过鸭绿江 (2020)」https://www.aliyundrive.com/s/pWJCYr1HJg8
「G - 孤军英雄2012-42G」https://www.aliyundrive.com/s/5hHFUzJfHA1
「G -功勋.60帧.国语中字.2021.4K79.7G」https://www.aliyundrive.com/s/aHT3zPPi6AG
「H- 黑狐」https://www.aliyundrive.com/s/Gho5X34NnC5
「J- 箭在弦上」https://www.aliyundrive.com/s/1yq2f3kN5wD
「J 决胜(第40集)[高清]王千源」https://www.aliyundrive.com/s/WaLSVQHWEdU
「L - 亮剑EP01-304k」https://www.aliyundrive.com/s/Zie6rC5mMsx
「L- 历史的天空 全32集 (1080p)32.7G」https://www.aliyundrive.com/s/nt4vSMDdEPc
「M 毛泽东 (2013)130G」https://www.aliyundrive.com/s/FGHAPZTq2d9
「N 南侨机工英雄传」https://www.aliyundrive.com/s/gfR1tG9bAz2
「P破晓」https://www.aliyundrive.com/s/qYJfzxXhgV6
「R-狼毒花」https://www.aliyundrive.com/s/pyPvQ1FBGdq
「S- 三八线EP01-38.1080p.69G」https://www.aliyundrive.com/s/usCeo3uKwSB
「S- 神枪(2012) 全32集4K (徐僧主演)」https://www.aliyundrive.com/s/5tt5C56LSYz
「S- 胜算.Sheng.Suan.2020.EP01-40.2160p.43G」https://www.aliyundrive.com/s/69TxpaHHWFz
「S-生死线.8.9.The.Line.20...1080p.WEB-DL.AAC.H264-DHTCLUB」https://www.aliyundrive.com/s/PApRJrzQiCC
「T- 突围」https://www.aliyundrive.com/s/kZCrCYcE3J4
「T -太行之脊」https://www.aliyundrive.com/s/1847oGeyauB
「W - 我的兄弟叫顺溜][王宝强,张国强]」https://www.aliyundrive.com/s/5ibTeFh9RfY
「W -伟大的转折.2019」https://www.aliyundrive.com/s/EHaHjF9z3d1
「W- 我的团长我的团EP01-43    4k」https://www.aliyundrive.com/s/zU49hjd7hoD
「X- 雪豹」https://www.aliyundrive.com/s/AcPVLgHWZHU
「X- 新亮剑New.Drawing.Sword.E01-40.720p.HDTV.x264-NGB 45G」
「Y- 一起打鬼子」https://www.aliyundrive.com/s/vqUjATUotNh
「Y- 永不磨灭的番号.8.8.De...ion.Forever.2011.4K53G」https://www.aliyundrive.com/s/b7orVoiKSZ8
「Y- 英雄使命   42集全    720p」https://www.aliyundrive.com/s/bzdsZ54XDTG
「Z- 壮士出川 全35集1080p. 68G」https://www.aliyundrive.com/s/x3bHUpKxD1D
「Z- 左手劈刀」https://www.aliyundrive.com/s/Q5GV6uQXCoJ
「Z- 战长沙.9.1.Battle.of....01-32.2014.1080P. 50G」https://www.aliyundrive.com/s/WT1ynXKCP17
「Z -战火熔炉.EP01-13.2020.1080p」https://www.aliyundrive.com/s/FAmoVRobhzC
「Z- 战将」https://www.aliyundrive.com/s/39Fc5cgCAP4


fsdfdshjkfds 发表于 2022-3-10 16:13:43

232322334444444444444444444444444444444444

maodoudou 发表于 2022-9-19 10:54:25

哪位有没有--2009年的 解放
页: [1]
查看完整版本: ★★★★★ 抗日解放战争剧 [38部] ★★★★★