zxdy 发表于 2022-11-4 13:08:38

[违命.未删减版][1080P版BD-MP4/1.9G][中英双字][欧美爱情]https://img165.imagehaha.com/th/52409/onrl1qsa4mvf.jpg

◎译  名 Disobedience

◎片  名 违命

◎产  地 美国 / 英国 / 爱尔兰

◎类  别 剧情/爱情/同性

◎语  言 英语

◎片  长 114分钟

◎上映日期 2017-09-10(多伦多电影节)/2018-04-27(美国)

◎导  演塞巴斯蒂安·莱里奥

◎主  演 瑞秋·麦克亚当斯
            蕾切尔·薇兹
            亚历桑德罗·尼沃拉
            安东·莱瑟
            尼古拉斯·伍德森
            阿兰·柯德勒
            拉斯科·阿特金斯
            伯娜丝·斯戴杰斯
            索菲亚·布朗
            Cara Horgan
            Bernardo Santos
            Rene Costa
            Adam Lazarus
            Dominic Applewhite
            Alexis Zegerman
◎简  介


  摄影师萝尼像个典型纽约客,独立自在、寻欢**。父亲过世的消息从电话中传来,将她拉回到亟欲摆脱的故乡。在这个伦敦近郊的正统犹太教社群裡,宗教律法主宰所有决定,身为拉比之女,少时与女友的恋情正是她被放逐的理由。尽管时过境迁,前女友已嫁给教会继承人,两人重逢拘谨疏离,却挡不住情慾汹涌来袭。禁忌恋情灼烧了保守小镇,在为与不为的道德边界上,要付出多少才能有为爱离经叛道的勇气?

https://img165.imagehaha.com/th/52409/i3lo8rrmp7an.jpg
https://img165.imagehaha.com/th/52409/krgybdqn4dqb.jpg
https://img165.imagehaha.com/th/52409/ss9f9ncikay3.jpg
https://img165.imagehaha.com/th/52409/l3f3dt4a79mc.jpg
https://img165.imagehaha.com/th/52409/9pnuwea5qhmo.jpg

https://img165.imagehaha.com/th/52409/a25ux7si5x5t.jpg
下载地址

http://www.xunniupan.co/file-2941842.html

页: [1]
查看完整版本: [违命.未删减版][1080P版BD-MP4/1.9G][中英双字][欧美爱情]