zxdy 发表于 2022-11-4 08:25:18

[陷阱/暗网杀机][1080P高清BD-MP4/2.6G][韩语中字][韩国惊悚犯罪]

[陷阱/暗网杀机][韩语中字][韩国给力惊悚犯罪]
https://img69.imagehaha.com/th/52409/vnmq5crqsni8.jpg
导演: 权炯辰
编剧: 韩秀奉
主演: 马东锡 / 赵汉善 / 金敏京 / 池安 / 允珠
类型: 惊悚 / 犯罪
制片国家/地区: 韩国
语言: 韩语
片长: 96分钟


剧情简介 · · · · · ·

  该片是根据真实事件改编,讲述了一对夫妇看到网络上的美食情报,就来到孤岛上寻找这间餐厅,却遭遇了意料之外的重重危机。

https://img69.imagehaha.com/th/52409/8fs04u7fq2ct.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/52409/4ezdyd3ukl1y.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/52409/bdcs58t9bjuk.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/52409/tl06plclfeep.jpg
https://img69.imagehaha.com/th/52409/hv1ox6fzqs4w.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.co/file-2941839.html

页: [1]
查看完整版本: [陷阱/暗网杀机][1080P高清BD-MP4/2.6G][韩语中字][韩国惊悚犯罪]