zxdy 发表于 2022-9-23 06:22:24

[怒火][HD.1080p-MKV/2G][中字][越南动作大片]

[怒火][中字][越南动作大片]
https://img401.imagehaha.com/th/51408/lkzhxxqgixre.jpg

◎译 名 二凤/怒火/愤怒的母亲
◎国 家 越南
◎类 别 动作
◎语 言 越南语
◎字 幕 中文字幕
◎文件格式 X264 + AC3
◎视频尺寸 1920 x 800
◎文件大小 2 GiB
◎片 长 97 Mins
◎导 演 黎文杰 Le-Van Kiet
◎主 演 吴青芸 Thanh Van Ngo
   范英科 Pham Anh Khoa

◎简 介

 二凤是住在越南南部的一个底层女性。一天,女儿阿梅遭绑架,她被迫展开了救儿行动...

https://img401.imagehaha.com/th/51408/app0tnm13tis.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51408/fmnv7hvvmbeg.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51408/4q397cpgg92a.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51408/ocbbxbd1vk1k.jpg
https://img401.imagehaha.com/th/51408/1dhxr0n5dnbd.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.com/file-2798481.html

页: [1]
查看完整版本: [怒火][HD.1080p-MKV/2G][中字][越南动作大片]