zxdy 发表于 2022-8-12 14:12:26

[铁血战士:猎物][1080P/4K版HD-MP4/1.37G/4.55G][中字][2022美国科...


https://img400.imagehaha.com/th/50526/6mtq77slaz1a.jpg
导演: 丹·特拉亨伯格
编剧: Patrick Aison
主演: 安伯·明迪桑德 / 戴恩·迪利格罗 / 斯蒂芬·马蒂亚斯 / 斯托米·基普 / 达寇塔·比弗
类型: 动作 / 科幻 / 恐怖
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 2022-08-05(美国网络)
又名: 铁血战士5 / 终极战士:兽猎者(台) / 铁血战士:骷髅 / Skulls / 铁血战士:狩猎追击(港)

铁血战士:猎物的剧情简介 · · · · · ·

       300年前科曼奇国世界捕食者的起源故事。Naru 是一位技艺高超的女战士,为了保护她的部落免受首批登陆地球的高度进化的掠食者之一而战斗。


https://img400.imagehaha.com/th/50526/ke0dexaykjut.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50526/dc824poefl2b.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50526/qtfq9mw8nq9k.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50526/z80q1k0y5jn3.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50526/uquhk59nzkh7.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50526/6qv7vrgfd4ac.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50526/ial1s2zm9n2l.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50526/bd12r7n2qm93.jpg
https://img400.imagehaha.com/th/50526/rf6z50onlglb.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.com/file-2665759.html

页: [1]
查看完整版本: [铁血战士:猎物][1080P/4K版HD-MP4/1.37G/4.55G][中字][2022美国科...