zxdy 发表于 2022-8-10 07:30:58

[暴力统治][720P版HD-MP4/3.39G][中字][韩国犯罪]


https://img400.imagehaha.com/th/50461/o1iacct80ok6.jpg

◎译 名 暴力统治
◎片 名 The Rule of Violence
◎国 家 韩国
◎类 别 犯罪/剧情
◎语 言 韩语
◎片 长 137分钟
◎导 演 Kang Hyo-jin
◎主 演 Han Yeo-wool
   Kim Yeong-moo

◎剧情介绍:    对校园暴力最暴力的回答!高中生Seong jin自杀是很长一段时间,暴力规则/暴力统治校园暴力的受害者后。三年后,他的一个恶霸韩杨毛亮相作为一个名人。Seong jin的弟弟,Seong hyeon责怪自己不认识他的哥哥痛苦虽然发现Seong jin没有自杀,但被杨毛代替汉杨毛死亡的新闻报道评论。Seong hyeon出发去寻找真理暴力规则/暴力统治,他走向毁灭。
https://img400.imagehaha.com/th/50461/jkzogiia29hk.jpg

https://img400.imagehaha.com/th/50461/xbkgt01b8fjm.jpg


下载地址

http://www.xunniupan.com/file-2658429.html

页: [1]
查看完整版本: [暴力统治][720P版HD-MP4/3.39G][中字][韩国犯罪]